سفارش می پذیریم .

سفارش بسته است .

پرطرفدار ها

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور، پیاز کاراملیاز، پنیر گودا، نان مک برگر

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن بیف آمریکایی خانواده

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، استیک مرغ مزه دار شده، میکس پنیر پیتزا، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، سس مارینارا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه

۴۶۷,۰۰۰ تومان

پیتزا نوستالژی ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ بلانچ شده، ذرت، نخود سبز، سس مارینارا، پنیر ترکیبی موزارلا، فلفل دلمه کبابی

۱۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ هات رویال

هات داگ پنیری، ژامبون گوشت ۹۰%، ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ بلانچ شده، فلفل دلمه ای کبابی، پنیر موزارلا، کاهو رسمی، گوجه فرنگی، خیارشور، نان نیم چارکی

۲۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، پپرونی گوشت ۹۰%، سس مارینارا، پنیر ترکیبی موزارلا، فلفل هالوپینو

۳۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا نوستالژی ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ بلانچ شده، ذرت، نخود سبز، سس مارینارا، پنیر ترکیبی موزارلا، فلفل دلمه کبابی

۳۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، پپرونی گوشت ۹۰%، سس مارینارا، پنیر ترکیبی موزارلا، فلفل هالوپینو

۲۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی خانواده

خمیر پیتزا پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده مزه دار شده، قارچ، سس مارینارا، پنیر ترکیبی، فلفل دلمه ای، زیتون سی

۴۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و گوشت آمریکایی خانواده

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، گوشت گوساله چرخ کرده، استیک مرغ مزه دار شده، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، سس مارینارا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه

۴۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا شکاری آمریکایی خانواده

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، پپرونی ۹۰٪، گوشت گوساله چرخ شده، میکس پنیر پیتزا، قارچ، سوسیس چوریتسو، فلفل دلمه ای، سس مارینارا، زیتون سیاه

۴۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا نیویورک آمریکایی خانواده

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، ژامبون گوشت ۸۰%، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، سس مارینارا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه

۴۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا امریکایی

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی خانواده

خمیر پیتزا پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده مزه دار شده، قارچ، سس مارینارا، پنیر ترکیبی، فلفل دلمه ای، زیتون سی

۴۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا شکاری آمریکایی خانواده

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، پپرونی ۹۰٪، گوشت گوساله چرخ شده، میکس پنیر پیتزا، قارچ، سوسیس چوریتسو، فلفل دلمه ای، سس مارینارا، زیتون سیاه

۴۵۷,۰۰۰ تومان

ابر پیتزا آمریکایی خانواده

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، ژامبون ۸۰%، گوشت گوساله ریش ریش شده، میکس پنیر پیتزا، سوسیس چوریتسو، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مارینارا، زیتون سیاه

۴۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه آمریکایی خانواده

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، استیک مرغ مزه دار شده، گوشت رست شده، میکس پنیر پیتزا، قارچ، کنجد، سیاه دانه، سس مارینارا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه

۴۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی آمریکایی خانواده

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، ژامبون گوشت ۸۰%، گوشت گوساله چرخ شده، استیک مرغ مزه دار شده، میکس پنیر پیتزا، سس مارینارا، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون سیاه

۴۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن بیف آمریکایی خانواده

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، استیک مرغ مزه دار شده، میکس پنیر پیتزا، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، سس مارینارا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه

۴۶۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و گوشت آمریکایی خانواده

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، گوشت گوساله چرخ کرده، استیک مرغ مزه دار شده، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، سس مارینارا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه

۴۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا نیویورک آمریکایی خانواده

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، ژامبون گوشت ۸۰%، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، سس مارینارا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه

۴۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا نوستالژی ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ بلانچ شده، ذرت، نخود سبز، سس مارینارا، پنیر ترکیبی موزارلا، فلفل دلمه کبابی

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ بلانچ شده، سس مارینارا، پنیر ترکیبی موزارلا، فلفل دلمه ای کبابی، زیتون سیاه، زعفران، کنجد، سیاه دانه، تخم مرغ برای مزه دار کردن خمیر پیتزا

۲۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن پپرونی ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، استیک مرغ، ژامبون پپرونی، فلفل دلمه ای کبابی، سس مارینارا، پنیر ترکیبی موزارلا، قارچ بلانچ شده، فلفل هالوپینو، زیتون سیاه، زعفران، کنجد، سیاه دانه، تخم مرغ برای مزه دار کردن خمیر پیتزا، سس کچاپ سه عدد، سس مایونز یک عدد

۲۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، استیک مرغ نگینی شده، قارچ بلانچ شده، گوجه فرنگی، سس مارینارا، پنیر ترکیبی موزارلا، زیتون سبز، زعفران، کنجد، سیاه دانه، تخم مرغ برای مزه دار کردن خمیر پیتزا

۲۰۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، استیک گوشت گوساله، قارچ بلانچ شده، سیر، سس مارینارا، پنیر ترکیبی موزارلا، فلفل دلمه ای کبابی، زیتون سیاه، زعفران، کنجد، سیاه دانه، تخم مرغ برای مزه دار کردن خمیر پیتزا

۲۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، استیک گوشت گوساله، استیک مرغ، ژامبون پپرونی، قارچ بلانج شده، گوجه فرنگی، نخود فرنگی، ذرت، سس مارینارا، پنیر ترکیبی موزارلا، فلفل هالوپینو، زیتون سیاه، زعفران، کنجد، سیاه دانه، تخم مرغ برای مزه دار کردن خمیر پیتزا

۲۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، گوشت گوساله رست شده، قارچ بلانچ شده، سس مارینارا، پنیر ترکیبی موزارلا، فلفل دلمه ای کبابی، زیتون سیاه، زعفران، کنجد، سیاه دانه، تخم مرغ برای مزه دار کردن خمیر پیتزا

۲۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، پپرونی گوشت ۹۰%، سس مارینارا، پنیر ترکیبی موزارلا، فلفل هالوپینو

۲۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، استیک گوشت گوساله، استیک مرغ، فلفل دلمه ای کبابی، زیتون سیاه، گوجه فرنگی، کنجد، سیاه دانه، قارچ بلانچ شده، زعفران، سس مارینارا، پنیر ترکیبی موزارلا

۲۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مدیترانه ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، گوشت گوساله جرخ شده، مرغ رست شده، فلفل دلمه ای کبابی، زیتون سیاه، کنجد، سیاه دانه، زعفران، سس مارینارا، پنیر ترکیبی، قارچ بلانچ شده

۲۶۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، استیک گوشت گوساله، قارچ بلانچ شده، سیر، سس مارینارا، پنیر ترکیبی موزارلا، فلفل دلمه ای کبابی، زیتون سیاه، زعفران، کنجد، سیاه دانه، تخم مرغ برای مزه دار کردن خمیر پیتزا

۴۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، استیک گوشت گوساله، استیک مرغ، ژامبون پپرونی، قارچ بلانج شده، گوجه فرنگی، نخود فرنگی، ذرت، سس مارینارا، پنیر ترکیبی موزارلا، فلفل هالوپینو، زیتون سیاه، زعفران، کنجد، سیاه دانه، تخم مرغ برای مزه دار کردن خمیر پیتزا

۴۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، گوشت گوساله رست شده، قارچ بلانچ شده، سس مارینارا، پنیر ترکیبی موزارلا، فلفل دلمه ای کبابی، زیتون سیاه، زعفران، کنجد، سیاه دانه، تخم مرغ برای مزه دار کردن خمیر پیتزا

۴۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، پپرونی گوشت ۹۰%، سس مارینارا، پنیر ترکیبی موزارلا، فلفل هالوپینو

۳۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، استیک گوشت گوساله، استیک مرغ، فلفل دلمه ای کبابی، زیتون سیاه، گوجه فرنگی، کنجد، سیاه دانه، قارچ بلانچ شده، زعفران، سس مارینارا، پنیر ترکیبی موزارلا

۴۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مدیترانه ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، گوشت گوساله جرخ شده، مرغ رست شده، فلفل دلمه ای کبابی، زیتون سیاه، کنجد، سیاه دانه، زعفران، سس مارینارا، پنیر ترکیبی، قارچ بلانچ شده

۴۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، گوجه فرنگی، ریحان، سس مارینارا، پنیر ترکیبی موزارلا، زعفران، کنجد، سیاه دانه، تخم مرغ برای مزه دار کردن خمیر پیتزا، سس کچاپ سه عدد، سس مایونز یک عدد

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، گوجه فرنگی، بادمجان، کدو سبز، پیاز، نخود فرنگی، قارچ بلانچ شده، سس مارینارا، پنیر ترکیبی موزارلا، فلفل دلمه ای کبابی، زیتون سیاه، زعفران، کنجد، سیاه دانه، تخم مرغ برای مزه دار کردن خمیر پیتزا، سس کچاپ سه عدد، سس مایونز یک عدد

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آتور ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، استیک گوشت گوساله، استیک مرغ، ژامبون گوشت ۹۰%، ذرت، قارچ بلانچ شده، گوجه گیلاسی، سس مارینارا، پنیر ترکیبی موزارلا، فلفل دلمه ای کبابی، زیتون سیاه

۴۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا نوستالژی ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ بلانچ شده، ذرت، نخود سبز، سس مارینارا، پنیر ترکیبی موزارلا، فلفل دلمه کبابی

۳۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ بلانچ شده، سس مارینارا، پنیر ترکیبی موزارلا، فلفل دلمه ای کبابی، زیتون سیاه، زعفران، کنجد، سیاه دانه، تخم مرغ برای مزه دار کردن خمیر پیتزا

۴۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن پپرونی ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، استیک مرغ، ژامبون پپرونی، فلفل دلمه ای کبابی، سس مارینارا، پنیر ترکیبی موزارلا، قارچ بلانچ شده، فلفل هالوپینو، زیتون سیاه، زعفران، کنجد، سیاه دانه، تخم مرغ برای مزه دار کردن خمیر پیتزا، سس کچاپ سه عدد، سس مایونز یک عدد

۴۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، استیک مرغ نگینی شده، قارچ بلانچ شده، گوجه فرنگی، سس مارینارا، پنیر ترکیبی موزارلا، زیتون سبز، زعفران، کنجد، سیاه دانه، تخم مرغ برای مزه دار کردن خمیر پیتزا

۳۳۹,۰۰۰ تومان

برگر

برگر تنوری

یک عدد برگر دست ساز، چیپس خلال، قارچ، پنیر ترکیبی، سس مخصوص، نان مک برگر

۲۲۹,۰۰۰ تومان

اسپشیال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ۱۲۰ گرم استیک مرغ، ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر گودا، گوجه فرنگی، خیار شور، ریحان، سس قارچ، نان مک برگر

۲۷۵,۰۰۰ تومان

بیف باربیکیو برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ۱۲۰ گرم استیک گوشت گوساله، سس باربیکیو، پنیر گودا، گوجه فرنگی، خیار شور، ریحان، نان مک برگر

۳۰۹,۰۰۰ تومان

دالاس برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ژامبون گوشت ۹۰%، گوجه فرنگی، خیارشور، ریحان، پیاز کاراملیاز، پنیر گودا، سس قارچ، نان مک برگر

۲۲۷,۰۰۰ تومان

هالوپینو برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، فلفل هالوپینو، پنیر گودا، گوجه فرنگی، خیار شور، ریحان، نان مک برگر

۲۰۳,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، گوجه فرنگی، خیارشور، ریحان، پیاز کاراملیاز، پنیر گودا، سس قارچ، نان مک برگر

۲۱۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر گودا، گوجه فرنگی، خیار شور، ریحان، نان مک برگر

۲۲۷,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور، پیاز کاراملیاز، پنیر گودا، نان مک برگر

۱۹۵,۰۰۰ تومان

دبل چیز برگر

دو عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، پیاز کاراملیاز، پنیر گودا دوعدد، نان مک برگر

۳۱۷,۰۰۰ تومان

برگر کلاسیک

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، گوجه فرنگی، خیارشور، ریحان، پیاز کاراملیاز، نان مک برگر، یک عدد سس کچاپ، یک عدد سس مایونز

۱۷۵,۰۰۰ تومان

دبل برگر کلاسیک

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، گوجه فرنگی، خیارشور، ریحان، پیاز کاراملایز، نان مک برگر

۲۹۷,۰۰۰ تومان

مکزیکو برگر

۱۲۰ گرم سینه مرغ مزه دار شده، ژامبون گوشت ۹۰%، پودر سوخاری پانکو، پنیر گودا، گوجه فرنگی، خیار شور، ریحان، سس قارچ، نان مک برگر

۲۳۹,۰۰۰ تومان

زینگر برگر

۱۲۰ گرم سینه مرغ مزه دار شده، پودر سوخاری پانکو، پنیر گودا، گوجه فرنگی، خیار شور، ریحان، سس قارچ، نان مک برگر

۲۲۹,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۲۰۰ گرم سینه مرغ مزه دار شده، پنیر گودا، گوجه فرنگی، خیار شور، ریحان، نان مک برگر

۱۸۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مرغ

۲۰۰ گرم سینه مرغ مزه دار شده، یک ورق پنیر گودا، کاهو رسمی، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت بلند

۱۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت رست شده گوساله، قارچ بلانچ شده، سس قارچ، پنیر گودا، کاهو رسمی، گوجه فرنگی، خیارشور، ریحان، نان ترکی

۲۹۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ زاپاتا

گوشت گوساله چرخ شده، استیک مرغ گریل شده، ژامبون گوشت، سس قارچ، پنیر گودا، کاهو رسمی، گوجه فرنگی، خیارشور، ریحان، نان نیم چارکی

۲۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ چگوار

گوشت گوساله چرخ شده مزه دار شده، استیک مرغ گریل شده، هات داگ پنیری، ژامبون گوشت، سس قارج، کاهو رسمی، گوجه فرنگی، خیارشور، ریحان، نان نیم چارکی

۲۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن بیف

رست بیف، استیک مرغ مزه دار شده، سوخاری، سس قارج، پنیر گودا، کاهو رسمی، گوجه فرنگی، خیارشور، ریحان، نان ترکی

۲۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ پدر و پسر

گوشت گوساله چرخ شده مزه دار شده، استیک مرغ گریل شده، هات داگ پنیری، ژامبون گوشت، سوسیس انگشتی، سس قارچ، پنیر گودا، کاهو رسمی، گوجه فرنگی، خیارشور، ریحان، نان نیم چارکی

۳۰۵,۰۰۰ تومان

ژامبون تنوری برگر

۱۷۷,۰۰۰ تومان

ساندویج هات داگ

هات برگر تنوری

یک عدد سوسیس هات داگ گوشت ۷۰%، یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، چیپس خلال، قارچ، پنیر ترکیبی، سس مخصوص، نان هات داگی

۲۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری میکس

یک عدد سوسیس هات داگ گوشت ۷۰%، سینه مرغ مزه دار شده، گوشت گوساله چرخ کرده، چیپس خلالی، قارچ، پنیر پیتزا مخلوط، سس مخصوص، نان هات داگی

۲۵۷,۰۰۰ تومان

هات داگ رست بیف

۲۳۹,۰۰۰ تومان

هات داگ کالباس و قارچ

یک عدد سوسیس هات داگ گوشت ۷۰%، ژامبون گوشت ۹۰%، چیپس خلالی، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، سس مخصوص، نان هات داگ

۲۰۹,۰۰۰ تومان

هات داگ آمریکایی

یک عدد سوسیس هات داگ گوشت ۷۰%، ژامبون پپرونی ۹۰%، قارچ، چیپس خلالی، پنیر پیتزا ترکیبی، سس مخصوص، نان هات داگ

۲۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه تنوری

یک عدد سوسیس هات داگ ۷۰%، گوشت گوساله چرخ کرده، چیپس خلالی، قارچ، پنیر پیتزا مخلوط، سس مخصوص، نان هات داگی

۲۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ معمولی

۱۰۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ هات رویال

هات داگ پنیری، ژامبون گوشت ۹۰%، ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ بلانچ شده، فلفل دلمه ای کبابی، پنیر موزارلا، کاهو رسمی، گوجه فرنگی، خیارشور، نان نیم چارکی

۲۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پپرونی داگ

هات داگ مجاری، ژامبون پپرونی گوشت ۹۰%، فلفل هالوپینو، زیتون سیاه، پنیر دیپ چدار، کاهو رسمی، گوجه فرنگی، خیارشور، نان نیم چارکی

۱۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ هات هالوپینو

هات داگ مجاری، فلفل هالوپینو، کنجد، سیاه دانه، پنیر دیپ چدار، کاهو رسمی، گوجه فرنگی، خیارشور، نان نیم چارکی

۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ماشروم

هات داگ مجاری، سس قارچ، پنیر گودا، پودر سوخاری پانکو، کاهو رسمی، گوجه فرنگی، خیارشور، نان نیم چارکی

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سالاد سزار

سالاد رسمی، ۱۰۰ گرم استیک مرغ گریل شده، گوجه گیلاسی، زیتون سیاه، پنیر پارمسان، نان کروتان

۱۹۷,۰۰۰ تومان

فیله استرپس سه تکه

فیله مرغ مزه دار شده سوخاری، سیب زمینی، ادویه مخصوص سیب زمینی، نان بروتچن

۲۱۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، گوشت گوساله چرخ شده، استیک مرغ مزه دار شده، قارچ، پنیر ترکیبی، فلفل دلمه ای

۲۴۷,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، پنیر دیپ چدار، پنیر ترکیبی موزارلا، سس سیر، پنیر پارمسان، سیاه دانه

۲۰۹,۰۰۰ تومان

پاپکرن

فیله مرغ مزه دار شده انگشتی سوخاری

۱۷۷,۰۰۰ تومان

سولو فرایز

سیب زمینی سرخ کرده، پیازچه، ادویه مخصوص، پنیر دیپ چدار

۱۱۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

۹۷,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا آلفردو

فیله مرغ مزه دار شده گریل شده، پنه ریحون، خامه، شیر، نمک آرومات، فلفل سیاه، پنیر پارمسان

۲۳۷,۰۰۰ تومان

پاستا بیبی بیف

گوشت گوساله رست شده، پنه ریحون، خامه، شیر، نمک آرومات، فلفل سیاه، پنیر پارمسان

۲۸۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکاکولا

۲۵۰ میلی لیتر

۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه فانتا

330 میلی لیتر

۲۴,۰۰۰ تومان

نوشابه کوکاکولا

330 میلی لیتر

۲۴,۵۰۰ تومان

نوشابه سپرایت

330 میلی لیتر

۲۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پرتقالی فانتا

۱.۵ لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده لیمویی سپرایت

۱.۵ لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

دلستر هی دی هلو

330 میلی لیتر

۲۳,۹۰۰ تومان

دلستر هی دی لیمو

330 میلی لیتر

۲۳,۹۰۰ تومان

دوغ خوشگوار

330 میلی لیتر

۱۲,۳۰۰ تومان